RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W SAMORZĄDOWEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W KĘTACH

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Samorządowej Placówce Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach, jest Pani Ewelina Gapska.