O PRZEDSZKOLU CZYLI O NAS

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 8 w Kętach mieści się w prywatnej willi zaadoptowanej w 1979 roku na przedszkole, przez istniejący wówczas Zakład Urządzeń Hutniczych ZAM -Kęty.

Stanowisko dyrektora powierzono wówczas Pani J. Zużałek, a następnie Pani Krystynie Rojek-Własińskiej, która pełniła funkcję do 1987 roku. Kolejnym dyrektorem została Pani mgr Ewa Płonka, która swoją funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
Początkowo przedszkole było placówka II oddziałową, od 1988 roku pracę prowadzono już w III oddziałach. W chwili obecnej placówka posiada 6 oddziałów.

Kompetencje nauczycieli, ich rozwój zawodowy, umożliwiają pełną realizację, przyjętych przez placówkę zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, wprowadzając różnorodne innowacje pedagogiczne, nowoczesne formy i metody pracy między innymi :
-  metoda Marii Kielar
-  gimnastyka twórcza Karlla Orffa
-  aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
-  metoda kształcenia matematycznego E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Rozwijają zainteresowania i zdolności dzieci, pomagają w rozwiązywaniu problemów, uczą twórczego myślenia, potrafią słuchać - więc dziecko do nich mówi i potrafią tak mówić, aby dziecko ich słuchało. Potrafią przede wszystkim kochać bezinteresownie, szczerze, tak po prostu. Zgodnie ze stwierdzeniem, że "edukacja jest wszędzie tam, gdzie my jesteśmy i gdzie coś ciekawego się dzieje" poszerzamy krąg dziecięcych zainteresowań poprzez uczestnictwo w spotkaniach z aktorami, zwiedzanie muzeum, wystaw organizowanych przez Dom Kultury, wyjścia do kina, wycieczki autokarowe, które zawierają element dydaktyczny, krajoznawczy i rekreacyjny
Powyższe działania poprawiają wizerunek naszej placówki, czynią ją bardziej atrakcyjną, spełniając tym samym potrzeby i oczekiwania środowiska.Działaniom promującym przedszkole rytm nadaje kalendarz. Nasz kalendarz przedszkolny ma swoje stałe cykliczne uroczystości:

-  Październik - pasowanie na przedszkolaka
-  Grudzień -  spotkanie z Mikołajem i Wigilijka
-  Styczeń - upływa pod znakiem spotkań z dziadkami i babciami oraz to czas zabaw karnawałowych dla dzieci i rodziców
-  Maj - Dzień Rodzinny
-  Czerwiec - Dzień Dziecka oraz wyjazd na Zielone Przedszkole.
Wysoka jakość pracy przedszkola to bardzo ważny czynnik wpływający na promocję placówki w najbliższym środowisku, wypracowany przez doskonała kadrę nauczycieli, otwartych na nowości, poszukujących coraz lepszych, bardziej skutecznych rozwiązań. Nieprzerwanie od 1981 roku uczestniczymy w Olimpiadach Międzyprzedszkolnych organizowanych przez Dom Kultury w Kętach Współpracujemy z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach, z biblioteką ZSG nr 1 w Kętach, zapewniamy dodatkowe zajęcia z rytmiki oraz języka angielskiego. Ważniejsze osiągnięcia i bieżące wyróżnienia dokumentujemy w kronice przedszkolnej.

Dziecko od najmłodszych lat posiada w sobie naturalną potrzebę wyrażania tego, co myśli, co czuje. Świat jego przeżyć, choć początkowo nie uporządkowany i niezorganizowany ze względu na swą siłę i intensywność pragnie się uzewnętrznić. Stwórzmy mu zatem do tego odpowiednie warunki, służmy zachętą, uszanujmy spontaniczność i niepowtarzalność.